Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no    
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     

Vistnes Regnskap

Randaberg veien 372
4096 Randaberg

Telefon: 51 41 60 60
Faks: 51 41 60 61

post@vistnes.no
Vi er medlem av Regnskap Norge.

Regnskapsløsninger og rådgivningstjenester

kle 5023
Vi er et regnskapskontor med ti ansatte og holder til i Randaberg sentrum.

Selskapet er medlem av Regnskap Norge

Åpningstidene er 08.00 - 16.00 mandag til fredag.

Nyheter fra Regnskap Norge

1. juni stenger 50 skattekontorer
Publikumsservice vil bli gitt ved 57 kontorer. Endringen får blant annet konsekvenser for id-kontrollen.

Fradragsrett for kostnader i virksomhet
En gjennomgang av vilkårene som må være oppfylt for at kostnadsfradrag kan kreves etter skattelovens bestemmelser.

Kjøp av reklametjenester via Google, Facebook eller LinkedIn – Har du husket å beregne utgående merverdiavgift?
Når et foretak kjøper reklame- og annonsetjenester fra utenlandsk tilbyder, plikter foretaket å rapportere og betale inn utgående merverdiavgift. Slike tjenester anses som fjernleverbare tjenester.

© Copyright Vistnes Regnskap AS