Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no    
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     

Nyheter

Hold deg oppdatert på aktuelle saker innen økonomi og regnskap
Kontakt oss
Tjenester

Nyheter fra Regnskap Norge

Christines hilsen uke 46
I ny kampanje vil vi posisjonere regnskapsføreren som den som kjenner virksomheten best og er bedriftenes økonomiske rådgiver. Denne uken presenterer vi også den norske regnskapsbransjen på nordisk nettverkstreff.

Skal forenkle hverdagen for små- og mellomstore bedrifter
Regjeringen skal legge frem en strategi for små og mellomstore bedrifter før sommeren 2019.

Retningslinjer for bindende forhåndsuttalelser
Skattedirektoratet har offentliggjort retningslinjene som Skatteetaten skal basere seg på ved behandling av bindende forhåndsuttalelser.

Takseringsregler for 2018
Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2018.

Regnskap Norge flytter til nye lokaler
Sommeren 2019 flytter vi fra Øvre Vollgate 13 til Støperigata 2.

Christines hilsen uke 45
Fra Stortinget og sirkulærøkonomi til fagdager i Syden. Om SAF-T-formatets rolle og ny skattemelding for næringsdrivende.

Bruk lønnssystemets digitale inntektsopplysningsskjema
NAV har publisert Altinn-utgaven av digital inntektsmelding, som erstatter det papirbaserte inntektsopplysningsskjemaet. Vårt klare råd er å etablere effektive rutiner umiddelbart.

Kan du delta i workshop om klientdelegeringer i Altinn?
Brønnøysundregistrene skal gjennomføre en workshop på 3 timer 14. eller 15. november, som vil ta for seg ulike områder relatert til tilgangstyring.

Hvordan utveksle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven?
Mange bruker i dag e-post ved utveksling av personopplysninger.

Julen 2018: Har arbeidstaker krav på fri på inneklemte dager?
Julen nærmer seg, og med den ønsket fra ansatte om å ta litt ekstra lang juleferie ved å be om fri på såkalte «inneklemte dager». Har ansatte rett til fri på inneklemte dager?

Christines hilsen uke 44
Godt samarbeid med systemleverandørene er viktig i det digitale skiftet. Denne uken arrangerte vi Regnskap Norges IT-forum.

Gode råd på veien - Vegvesenet ønsker hjelp fra deg som har utenlandske kunder
Vegvesenet har laget faktaark om de viktigste temaene for de som skal ferdes på veiene i Norge. Har du utenlandske kunder? Hjelp til med å spre informasjonen.

Er det likelønn i regnskapsbransjen?
Regnskap Norge har dykket ned i tallene fra årets lønnsundersøkelse og kan avsløre at kvinner og menn har lik lønn når vi stiller krav til lik bakgrunn og arbeidssituasjon. Målt ved median tjener faktisk kvinner litt mer.

Christines hilsen uke 43
Vi har hatt sirkulær økonomi på agendaen denne uken – både på Stortinget og i samarbeidsmøte med Høgskolen Innlandet.

Ny hvitvaskingslov har trådt i kraft og krever rutineendringer
Den nye loven trådte i kraft 15. oktober. Alle som driver ekstern regnskapsførervirksomhet må gjøre seg kjent med den nye loven og tilpasse sine pålagte rutiner.