Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no    
Vistnes-Regnskap
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     

Nyheter

Hold deg oppdatert på aktuelle saker innen økonomi og regnskap
Kontakt oss
Tjenester

Nyheter fra Regnskap Norge

Økt sykepengesats og endrede regler for personalforsikring
Regnskap Norge spilte inn utfordringene med personalforsikringer til Skattedirektoratet allerede under arbeidet med veilederen og senere overfor Finansdepartementets politiske ledelse. Finansdepartementet endrer nå reglene.

Revidert statsbudsjett: Oppsummering av skatte- og avgiftsforslag
Elektroniske tidsskrifter og bøker skal få fritak for merverdiavgift fra 1. juli 2019. I tillegg kommer blant annet endringer i ektefellebeskatningen.

Revidert statsbudsjett: Selvstendig næringsdrivende får bedre sykepengeordning
Sykepengesatsen økes fra 75 % av sykepengegrunnlaget til 80 %.

Slik blir den nye arveloven
Ny arvelov ble vedtatt av Stortinget 9. mai 2019.

Finansdepartementet snur om personalforsikringer
Etter massiv «protest» fra Regnskap Norge og andre organisasjoner endrer Finansdepartementet reglene slik at verdien av personalforsikringer kan baseres på kostpris som før.

Personalforsikringer – økt skatt og merarbeid
I stedet for å lønnsinnberette andel av arbeidsgivers kostnad, skal den skattepliktige fordelen nå verdsettes til det den ansatte kan kjøpe forsikringen til privat. Resultatet kan gi stor skatteøkning.

Gratulerer med dagen!
Torsdag 9. mai er det 50 år siden Regnskap Norge ble stiftet under navnet Norske Regnskapsbyråers Forening. I dag markerer vi 50 år med utvikling og vekst.

Webinar om revidert nasjonalbudsjett
Torsdag 16. mai oppsummerer og kommenterer vi hovedtrekkene i revidert nasjonalbudsjett.

Faktura for tilsynsavgift 2019
Tilsynsavgift å betale for 2019 er kr 1 772 for hver regnskapsfører.

Veileder til de nye reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser
Skattedirektoratet har laget en veileder til de nye beskatningsreglene, som også inkluderer spørsmål og svar på en rekke problemstillinger. Det legges opp til streng praktisering.

Formuesskatt - Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskaper vurderes endret
Det foreslås at endringene får virkning allerede fra inntektsåret 2019.

Nå får du rabatt på nettkurs
Vi lanserer RN Fleksi – rabattmodellen for nettkurs og fortsetter å fremme skattyters rettsikkerhet i media!

Tilskuer til egen sak – svikt i rettssikkerheten
Når staten saksøker staten i skattespørsmål, blir skattyteren selv bare en tilskuer til sin egen sak. Fem slike saker står for døren nå.

Forenklinger på Arendalsuka 2019
Regjeringen forenkler og endrer, men tilbakemeldingene fra næringslivet er at det ikke monner. Regnskap Norge tar saken!

Skatteregler i Stortingets glemmebok
I skattemessig forstand er Stortinget arbeidsgiveren til representantene, selv om arbeidsmiljøloven tilsier noe annet.