Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no    
Vistnes-Regnskap
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     

Nyheter

Hold deg oppdatert på aktuelle saker innen økonomi og regnskap
Kontakt oss
Tjenester

Nyheter fra Regnskap Norge

Bransjens og foreningens bidrag til kompensasjonsordningen er historisk
Oppdraget er en anerkjennelse – både av regnskapsbransjens fagkompetanse og det næringspolitiske arbeidet vårt.


Kompensasjonsordning 2 – praktisk informasjon
Hvem kan fylle ut søknad, signere og bekrefte søknadene? Vi har samlet noen sentrale spørsmål.


Forslag om endringer i regnskapsloven
Finansdepartementet foreslår blant annet en del lettelser i notekravene for små foretak.


Forsinkelsesgebyr for regnskapsåret 2019 kan ettergis
Finansdepartementet gir Regnskapsregisteret mulighet for å godta koronapandemien som årsak i søknader om ettergivelse av forsinkelsesgebyr.


Kompensasjon for næringsdrivende og frilansere - ordningen forlenges til 1. juli
Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige inntektssikringsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende til 1. juli.


Foretakssammenslutningen Visma – Sticos er ferdigbehandlet
Konkurransetilsynet har ikke har funnet tilstrekkelig grunn til å gå videre med saken.


Regjeringen forlenger permitteringsperioden
Regjeringen foreslår å forlenge permitteringsperioden til 1. juli.


Endringer for regnskapsførere som driver i enkeltpersonforetak
Regnskapsvirksomhet som er organisert som enkeltpersonforetak vil fra 2021 ha ubetinget revisjonsplikt og må følge risikostyringsforskriften.


Kompensasjonsordning 2 - kalkulator, oppstilling og dokumentasjon
Beregningskalkulatoren kan om ønskelig brukes til å dokumentere innholdet i søknaden og pålagte kontrollhandlinger.


Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt på skatteområdet
Tvangsmulkt gjeninnføres fra november.


Ikke mva-fradrag på kostnader knyttet til salg av fast eiendom
Nemdas tidligere vedtak om fradrag ble opphevet da staten møtte staten i retten.


Regnskap Norge-podden: Hvor sikre er dine og kundenes data?
Etisk hacker og leder av Red Team i PWC, Nicolai Grødum, er gjest i denne episoden.


Kompensasjonsordning 2 - forlenger ordningen ut april
Opposisjonen uttaler at de vil forlenge ordningen ytterligere.


Skattesatser for bilgodtgjørelse og firmabil i 2021
Sats for skattefri bilgodtgjørelse er lik 2020-satsen, mens fordelsbeskatningen for fri bil øker noe.


Satser for trekkfri kostgodtgjørelse i 2021
Satsene gjelder både innlands- og utlandsreiser.