Nyheter

Hold deg oppdatert på aktuelle saker innen økonomi og regnskap
Kontakt oss
Kontakt
Tjenester
Tjenester
Frister i foretaksregister (se artikkel fra brønnøysund)

Frister for registrering i Foretaksregisteret før årsskiftet

Elektroniske meldinger Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 11. oktober. Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger innsendt elektronisk til Foretaksregisteret etter 6. desember kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.
Frister for registrering i Foretaksregisteret før årsskiftet

Nyheter fra Regnskap Norge

Skattemeldinger 2022 – store utfordringer med leveranser
Teknologien er årsaken.


Systemfeil: Søknad om utsatt frist for levering av skattemelding for kunder
Det forekommer tidvis feil i Skatteetatens søknadsløsning ved valg av hvilket foretak du representerer. Hvis regnskapsforetaket ikke kommer opp, søk for eget navn.


Folketrygdens grunnbeløp G økes til 118 620 kroner
Endringen får virkning fra 1. mai 2023. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2023 blir dermed kr 116 239.


Lønn eller utbytte i 2023 – oppsett og diagram i Excel
For eiere som er ansatt i eget aksjeselskap er det interessant å vite når man «tjener» på å ta ut utbytte i stedet for lønn. Vi har laget et oppsett i Excel som viser hvordan skattekart og terreng henger sammen.


Utredning fra Verdipapirlovutvalget om bærekraftsrapportering
Utredning tar for seg nødvendige lovendringer og en vurdering av ulike medlemslandopsjoner i direktivet.


Ferie og feriepenger
Det nærmer seg ferietid. Er det egentlig opp til arbeidstaker å bestemme når ferie skal avvikles, eller har arbeidsgiver et ord med i laget?


Ofte stilte spørsmål om ferie og feriepenger
Her finner du svar på vanlige spørsmål knyttet til ferie og feriepenger.


Få tips til kvalitetskontrollen
Kvalitetskontrollen er essensiell for bransjens faglige kvalitet og utvikling, sier ukens podcast-gjest som deler sine erfaringer og gir tips til kontrollen.


Betydelig risiko for å bli utnyttet som ledd i hvitvasking
Finanstilsynet har publisert Risikovurdering 2023 – Hvitvasking og terrorfinansiering.


Er det forsvarlig å dele ut utbytte?
Utdeling av utbytte i 2023 påvirkes av etterdønningene fra koronapandemien og krigen i Ukraina.


Merverdiavgiftsloven – hvilke regler gjelder ved utførsel av tjenester?
Regelverket for utførsel av tjenester i merverdiavgiftsloven er endret. En fersk rettsavgjørelse er relevant for forståelsen.


Kan vi forutsi hvor mange investorer Norge vil miste til Sveits?
Norske investorer har allerede tatt med seg 43 milliarder til Sveits. Hvor mange formuende Norge vil miste til Sveits de kommende årene vet vi ikke sikkert, men det finnes metoder for å se inn i spåkulen.


Skatte- og avgiftsforslagene i Revidert statsbudsjett
Grunnrenteskatten på vindkraft utsettes.


Advarer mot svindel: Bekreftelse av aksjeinnskudd
Brønnøysundregistrene har nylig avdekket en rekke tilfeller der regnskapsførere har bekreftet aksjeinnskudd i nystiftede selskaper, basert på falsk eller forfalsket dokumentasjon av aksjeinnskudd.


Høring om endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak
Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) foreslår endringer i NRS 8 som følge av endringer i regnskapsloven.