Nyheter

Hold deg oppdatert på aktuelle saker innen økonomi og regnskap
Kontakt oss
Kontakt
Tjenester
Tjenester
Frister i foretaksregister (se artikkel fra brønnøysund)

Frister for registrering i Foretaksregisteret før årsskiftet

Elektroniske meldinger Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 11. oktober. Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger innsendt elektronisk til Foretaksregisteret etter 6. desember kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.
Frister for registrering i Foretaksregisteret før årsskiftet

Nyheter fra Regnskap Norge

Mørketallsundersøkelsen 2022
Tilfeldigheter, uflaks og menneskelige feil oppgis som hovedårsaker til at virksomheter blir forsøkt hacket eller blir utsatt for phishing. Hendelser forårsaket av egne ansatte utgjør nå en mindre andel av sikkerhetshendelser i norske virksomheter. Dette oppsummerer mørketalls-undersøkelsen for 2022 fra Næringslivets sikkerhetsråd.


Energitilskudd med bekreftelse
Regjeringen legger opp til at søknad om energitilskudd skal bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor, etter samme modell som ble benyttet i kompensasjonsordningen.


Ny god regnskapsføringsskikk - viktig å starte forberedelser
Snart får vi ny regnskapsførerlov, og med den kommer også ny god regnskapsføringsskikk. Oppdatert utkast publiseres allerede nå.


Regjeringen foreslår økt skatt på havbruk, vannkraft og landbasert vindkraft
Skatteøkningene anslås å tilføre staten 33 milliarder kroner i ekstra inntekter


Ny mva-melding – erfaringer så langt
Andelen systeminnsending har allerede økt fra 13 % til hele 75 %.


NRS inviterer til åpent møte om fremtidig standardsetting
Fredag 30. september kan du gi innspill til kommende organisering av regnskapsstandardsetting.


Regnskap Norge-podden: Hvordan sikre bedriften mot cyberangrep?
80-90 % av datainnbruddene skyldes feil blant ansatte, erfarer leder for Nasjonalt cyberkrimsenter. Kompetanse reduserer risikoen betydelig.


Styrket satsing på forenkling gir bedriftene et konkurransefortrinn
Det sa næringsministeren under Forenklingskonferansen 2022. Samtidig løftet han betydningen av nettotenkning knyttet til forenklingsarbeidet.


Merverdiavgift på oppkjøpskostnader – bedrift nektet fradragsrett
Oslo tingrett besluttet i sommer å ikke gi en bedrift fradragsrett for merverdiavgift på rådgivningstjenester i forbindelse med et industrielt oppkjøp.


Historisk høy lønnsvekst i regnskapsbransjen
Autoriserte regnskapsførere tjener 5,9 % mer i 2022 enn i 2021. Det viser Regnskap Norges lønnsundersøkelse.


NRS utsetter oppdatering av veiledning om pensjonsforutsetninger
Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) oppdaterer vanligvis veiledning om pensjonsforutsetninger pr. 30. august, men utsetter i år oppdateringen til 30. september.


Regjeringens strømstøtteordning for næringslivet er lagt frem
Bedrifter som mottar tilskudd, kan ikke ta ut utbytte i 2023.


Bransjeprisen Årets Overskudd 2022 til Linda-Mari Hatmosøy
Gratulerer til Linda-Mari Hatmosøy som mottok prisen under regnskapskonferansen Overskudd.


Ett hederstegn ble utdelt på Overskudd 2022
Vi gratulerer Ellen Egenæs med hederstegnet. Bransjen og foreningen har i mange år nytt godt av hennes engasjement for kvalitet.


Frister for registrering i Foretaksregisteret i 2022
10. oktober og 5. desember er i år de sentrale datoene.