Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no    
Vistnes-Regnskap
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     

Nyheter

Hold deg oppdatert på aktuelle saker innen økonomi og regnskap
Kontakt oss
Tjenester

Nyheter fra Regnskap Norge

Forenklingskonferansen 2020 – oppsummering og opptak
Fremtiden er mer usikker enn på lenge, og noe av det siste bedriftene trenger å bruke tid på er unødvendig rapportering – særlig gjelder dette de små og mellomstore.


Ny mva-regel for utleiere av fast eiendom - med tilbakevirkende kraft
Etter dagens regelverk har en utleier 6 måneder på seg til å få avgiftspliktig leietaker til å signere leieavtale for å få tilbakegående avgiftsoppgjør. Som følge av tregere leiemarked på grunn av koronasituasjonen økes denne fristen til 12 måneder.


Blir du med og redder verden?
Om regnskapsførerens rolle i det bærekraftige landskapet.


Støtteordning for arrangører av messer og festivaler
Regjeringen foreslår å etablere en støtteordning for store, publikumsåpne arrangementer som messer og matfestivaler.


Kompensasjonsordning for reiselivsbedrifter
For høsten 2020 foreslår regjeringen å opprette en egen kompensasjonsordning på inntil 1 milliard kroner for reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall.


Gratis opplæring i IT-sikkerhet for virksomheter under 20 ansatte
En flott anledning til å styrke bevisstheten rundt IT-sikkerhet i regnskapsvirksomheten og hos dine kunder!


Det enkle er ofte det beste – hvorfor er forenkling så vanskelig?
Regnskap Norge jobber for forenklinger og praktiserbare regler, en kontinuerlig jobb som handler om å vite hva som gir effekt og som faktisk er gjennomførbart.


Anti-hvitvasking – har du kontroll på dine plikter?
Her får du ei sjekkliste med åtte sentrale spørsmål.


Regjeringen lager handlingsplan for bærekraftsmålene for Norge
Regnskap Norge løftet nylig regnskapsbransjens rolle i det grønne skiftet i innspillsmøte om regjeringens nasjonale handlingsplan for bærekraftsmålene.


Globale organisasjoner skal effektivisere og forbedre bærekraftsrapportering
Fem globale organisasjoner kunngjør en felles visjon om hva som er nødvendig for å få til en god integrert rapportering av finansielle og ikke-finansielle forhold.


Nye rutiner for utleggstrekk i skattekrav
Overføringen av skatteoppkreveroppgaver fra kommunene til Skatteetaten fra 01.11.2020 betyr at det blir én felles skatteoppkrever for hele landet.


Foreldre har rett til omsorgspenger ved lokale utbrudd
Dersom skolen eller barnehagen stenger på grunn av lokale utbrudd av koronasmitte har foreldre rett til omsorgspenger.


Regnskap Norge-podden: Regnskapsføreren og rådgiverrollen
Rådgivning er tema når autorisert regnskapsfører Roar Ness gjester Regnskap Norge-podden.


Ledelse i vår tid – hva kreves?
Kravene til ledelse har endret seg. Og du må lede mer digitalt og fra distanse.


Altinn gir bedriftene en årlig innsparing på 15 mrd
Regnskapsførere, revisorer og systemleverandørene til næringslivet gis stor del av æren for at arbeidsflyt og dataflyt ved økonomisk innrapportering har blitt tidsbesparende.