Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no    
Vistnes-Regnskap
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     

Nyheter

Hold deg oppdatert på aktuelle saker innen økonomi og regnskap
Kontakt oss
Tjenester

Nyheter fra Regnskap Norge

Regjeringen vil utsette og forlenge innbetalingsperioden for utsatt skatt og avgift
Regjeringen foreslår at innbetaling av utsatte krav starter 31. oktober 2021, og at avdragsperioden øker fra 6 til 12 måneder.


Aksjeoppgaven 2020 (RF-1088) – feilutsendt brev fra skatteetaten
Aksjeoppgave med feilaktig rekalkulerte formuesverdier er sendt ut til mange personlige aksjonærer.


Teknisk oppgradering og brukerdrevet utvikling av KS Komplett
Hva vi jobber med og hvordan du kan bidra til utviklingen.


Nye veiledere og oppdaterte avstemmingsskjema i KS Komplett
På kskomplett.no kan du nå både oppdatere deg på nyheter om verktøyet og få hjelp om bruk i FAQ’en.  


Permittering – utvidet avbruddsperiode fra 6 til 10 uker
Endring i permitteringsreglene gjør at permitterte arbeidstakere kan komme tilbake på jobb uten at bedriftene må ta stor risiko.


Kompensasjonsordning for utenlandske arbeidstakere
Arbeidstakere fra EØS-området får kompensasjon for den tiden de er forhindret i å komme på jobb mens grensene i Norge er stengte.


Levering av mva-melding for 1. termin og 2. termin 2021
Skatteetaten presiserer at det er viktig å levere innen fristen – allerede få uker etter vil de starte med skjønnfastsettelse og tilleggsskatt.


Valgkomiteens innstilling 2021
Valgkomiteen avgir veiledende innstilling til verv i styre og utvalg. Her presenterer vi valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen 15. juni 2021.


Skattemeldingen 2020 - næringsdrivende får anledning til å søke utsettelse til 20. august (OPPDATERT)
Både selskaper og personlig næringsdrivende får anledning til å søke. Utsettelse søkes på vanlig måte.


Lær mer om bærekraftsrapportering 28.-29. april
Regnskap Norge er medarrangør for Sustainable Finance & Reporting Summit 2021. Meld deg på i dag og få halv pris.


Regnskap Norge-podden: Hvordan håndtere pandemier og andre kriser?
Hva er en krise? Hvordan kan vi forberede oss? Hva kjennetegner kriseledelse?


Sykepenger under ventekarantene
Arbeidstaker kan få sykmelding og sykepenger under ventekarantene dersom øvrige vilkår er oppfylt.


Midlertidig rett til feriepenger
Det er foreslått å innføre en midlertidig rett til feriepenger beregnet av dagpenger mottatt i 2020 for utbetaling i 2021 og 2022. 


Høring om utsettelse av frister for årsregnskap og ordinær generalforsamling
Finansdepartementet foreslår å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021.


Ny administrerende direktør i Regnskap Norge
Rune Aale-Hansen tiltrer 1. september 2021. Han er siviløkonom med flere års erfaring som toppleder og har god kompetanse innen næringspolitisk arbeid.