Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no    
Vistnes-Regnskap
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     

Nyheter

Hold deg oppdatert på aktuelle saker innen økonomi og regnskap
Kontakt oss
Tjenester

Nyheter fra Regnskap Norge

All in på utvikling og omstilling
7 steg for endringsprosesser og hva Regnskap Norge tilbyr innen endringsledelse og forretningsutvikling.

Regnskapsforetak beveger seg mot å bli totalleverandør av økonomi- og rådgivningstjenester
I Finanstilsynets årsmelding for 2018 går det frem at de ser en klar tendens til at regnskapsforetak utvider tjenestespekteret.

Hvitvasking - antall innrapporteringer til Økokrim på nivå med tidligere år
Regnskapsførere sendte i 2018 inn 61 MT-meldinger, mens revisorene sendte inn 42.

Ny hvitvaskingsrutine – orientering og veiledning
Ny hvitvaskingslov gjør det nødvendig for regnskapsforetak å etablere ny rutine for å forebygge og avdekke hvitvasking.

Hvorfor engasjere seg?
Vi ønsker deg velkommen til årsmøte og generalforsamling i Regnskap Norge, 11.–13. juni.

Altinn flyttes fra Brønnøysundregistrene og slås sammen med Difi
Endringen skjer med virkning fra 1. januar 2020.

Et jubelår
I år fyller foreningen 50 år. Jubileumsåret vil markeres flere ganger, med Overskudd 2019 – jubileumskonferansen som det desiderte høydepunktet.

Personal- og tredjepartsrabatter – Regnskap Norge foreslår ytterligere endringer
Regjeringen har lagt frem endringsforslag som i beskjeden grad bidrar til reduksjon i arbeidet arbeidsgiverne er pålagt.

Hva betyr endringene av skattereglene og Brexit for regnskapsbransjen?
Vi jobber stadig for å opplyse og påvirke myndighetene for å legge forholdene til rette for bransjen og næringslivet. Da er det godt å ha en innsiktsfull medlemsskare i ryggen!

Regjeringen varsler endringer i beskatning av personalrabatter
Grenser for beskatning justeres, men arbeidsgivers administrative byrder påvirkes lite.

Ordningen med frivillig retting virker godt
I 2018 ble uoppgitte formuer for seks milliarder meldt inn til skatteetaten.

KS Komplett 2019-1 er klar for nedlastning
Den største nyheten er utkast til ny rutine for å forebygge og avdekke hvitvasking

Med akademi på menyen
Vi har lansert megameny og Regnskap Norge Akademiet – vårt eget kompetansehus.

Niende utgave av Regelverk for regnskapsføring er klar
Regelverket regnskapsførere må forholde seg til vokser stadig. I denne utgaven er ny hvitvaskingslov, atferdsnorm for behandling av personopplysninger og kassasystemlov de største nyhetene.

E-guiden - et nytt tilbud til næringsdrivende
I Altinn er det lagt ut en e-guide for personer som vurderer å starte virksomhet i serveringsbransjen. Regnskapsførere med kunder i denne bransjen bør gjøre seg kjent med tilbudet.