Nyheter

Hold deg oppdatert på aktuelle saker innen økonomi og regnskap
Kontakt oss
Kontakt
Tjenester
Tjenester
Frister i foretaksregister (se artikkel fra brønnøysund)

Frister for registrering i Foretaksregisteret før årsskiftet

Elektroniske meldinger Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 11. oktober. Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger innsendt elektronisk til Foretaksregisteret etter 6. desember kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.
Frister for registrering i Foretaksregisteret før årsskiftet

Nyheter fra Regnskap Norge

Ny økonomiforskrift til barnehageloven
Forskriften legger til rette for innsyn og kontroll av at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagene til gode.


Regnskap Norge vant frem i saken om foretak i økonomiske vanskeligheter
ESA støtter Regnskap Norges synspunkter rundt forståelsen av foretak i økonomiske vanskeligheter, og bekrefter at reelle verdier kan hensyntas i vurderingen.


Regnskap Norge har fått ny forside
Den nye forsiden hjelper deg med å få oversikt over aktuelle kurs, nyheter, fagstoff og arrangementer.


Etterutdanningskravet i den nye regnskapsførerloven
Den nye regnskapsførerloven øker totalkravet til etterutdanning fra 77 til 80 timer.


Ekstra arbeidsgiveravgift gjelder ikke på Svalbard
Fastsettelsen om at 5 % ekstra arbeidsgiveravgift skal gjelde i alle soner, inkludert på Svalbard, er nå endret.


PowerOffice har regnskapsbransjens mest fornøyde kunder
Hat-trick fra PowerOffice GO. For tredje år på rad havner de på topp i medlemmenes rangering av økonomisystemer.


Ny løsning for direkte registrering av a-meldingen er klar
Løsningen er foreløpig kun tilrettelagt for utenlandske opplysningspliktige. Norske opplysningspliktige får tilgang senere.


Permisjonsbeskrivelsene i a-meldingen endres
Kodelisten for permisjoner endres fra og med 2023, slik at beskrivelsen viser om en permisjon er lovfestet eller ikke.


Har du kontroll på kvaliteten?
Kvalitet og kontroll er tema når Martine Aas Dale gjester Regnskap Norge-podden.


Husk å starte ferieplanlegging tidlig
Å fastsette ferietidspunkt i god tid gir forutsigbarhet både for arbeidsgiver og for arbeidstaker.


Sammenstillingsoppgaven må sendes innen 1. februar
Arbeidsgivere og andre som har utbetalt lønn eller ytelser skal sende en årlig sammenstilling til hver inntektsmottaker.


Nye registreringsplikter for enkeltpersonforetak som driver regnskapsvirksomhet
Slike regnskapsforetak må innen 1. mars 2023 registreres i Foretaksregisteret og i Regnskapsførerregisteret.


Veiledningen om pensjonsforutsetninger er oppdatert
Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har oppdatert veiledningen om pensjonsforutsetninger pr. 31.12.22.


Disse regnskapsstandardene endrer seg
Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har vedtatt flere endringer i regnskapsstandarder som følge av ny regnskapslov.


Ny god regnskapsføringsskikk er fastsatt
Den nye standarden er sanksjonert av styrene bak Bransjestandardutvalget. Standarden gjelder fra 1. januar 2023, likt som ikrafttredelsen av den nye regnskapsførerloven.