Nyheter

Hold deg oppdatert på aktuelle saker innen økonomi og regnskap
Kontakt oss
Kontakt
Tjenester
Tjenester
Frister i foretaksregister (se artikkel fra brønnøysund)

Frister for registrering i Foretaksregisteret før årsskiftet

Elektroniske meldinger Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 11. oktober. Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger innsendt elektronisk til Foretaksregisteret etter 6. desember kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.
Frister for registrering i Foretaksregisteret før årsskiftet

Nyheter fra Regnskap Norge

Energitilskuddsordningen - merk deg kort søknadsfrist
Ordningen gir støtte til både energikostnader og investeringer i energisparetiltak.


Regjeringens budsjettforlik med SV lagt frem
Opphever femårsregelen i utflyttingsskatten med umiddelbart virkningstidspunkt.


Ny mva-justeringsmodell i Oslo kommune
Oslo kommune skal ha 70 % av justeringsretten som utbygger er pålagt å overdra til kommunen ifølge ny mva-justeringsmodell.


Nytt i KS Komplett: Bytt mellom foretak
Du som er tilknyttet flere regnskapsforetak kan nå enkelt bytte mellom foretakene.


Nasjonal risikovurdering 2022 - hvitvasking og terrorfinansiering
Økokrim mener regnskapsførere har betydelig risiko for å bli utsatt for forsøk på hvitvasking.


Ny regnskapsførerlov - nok et skritt nærmere vedtak
Finanskomiteen innstiller på lovvedtak i tråd med forslaget i proposisjonen fra Finansdepartementet.


Ny skattemelding for mva-kompensasjon
Fra og med 1. januar 2023 kommer skattemelding for merverdiavgiftkompensasjon i ny versjon.


Slik kan regnskapsfører hjelpe kunden med bærekraft
Hvordan snakke med kundene om bærekraft? Og hvorfor bør regnskapsfører ta bærekraftssamtalen? Det svarer ukens podcast-gjest på.


Slik fungerer halvt skattetrekk
Halv skatt betyr at lønnen er trekkfri, ikke skattefri.


Gaver i arbeidsforhold – hva gir skattefritak?
Nå som vi nærmer oss slutten av året er det igjen tid for å tenke på riktig håndtering av gaver. Når arbeidsgivere gir julegaver til sine ansatte, er det viktig å vite om reglene for skattefritak.


Julebord – hvilke skatteregler gjelder?
Julebordsesongen er i full gang. Husker du reglene?


Nytt hvitvaskingsrundskriv publisert
Det nye rundskrivet - rundskriv 4/2022 - gjelder alle rapporteringspliktige underlagt Finanstilsynets tilsyn.


Har du kunder som ønsker å søke om strømstøtte?
Merk deg at søknadsfristen ligger an til å bli 9. desember.


Årets Overskudd 2022 om kvinnelig gründerskap og utviklingen i regnskapsbransjen
Ny regnskapsførerlov kan øke andelen kvinnelige toppledere i regnskapsbransjen. Det tror Linda-Mari Hatmosøy. Hør hvorfor i ukens podcast-episode!


SV foreslår drastiske skatteøkninger i alternativt statsbudsjett
48 prosent utbytteskatt er ett av forslagene til SV.