Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no    
Vistnes-Regnskap
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     

Nyheter

Hold deg oppdatert på aktuelle saker innen økonomi og regnskap
Kontakt oss
Tjenester

Nyheter fra Regnskap Norge

Tekniske løsninger og regelverk må oppdateres
Vi jobber med ny betalingsløsning, modernisering av GRFS og regnskapsklyngen gir konkret bistand.


Autorisert regnskapsfører – krav til egnethet
Finanstilsynet har kommet med nytt rundskriv som utdyper kravet til «hederlig vandel».


Konsesjonsregisteret hos Finanstilsynet har endret navn
Det nye navnet er "Virksomhetsregisteret".


Skattedirektøren svarer på svak kontrollstatistikk
Andelen kontrollerte næringsdrivende er halvert i perioden 2010 til 2018.


Svart omsetning ble utbytte for daglig leder
Skatteklagenemnda har behandlet en klage der avdekket svart omsetning ble tillagt daglig leder som utbytte. Klager hadde hatt kontroll over kontantstrømmen i virksomheten og fikk ikke medhold i nemnda.


Hvitvasking - ofte stilte spørsmål
Vi har samlet svar på det mange spør om på en egen nettside.


EU har innført «Quick Fixes» for merverdiavgift
Fra 2020 er det innført endringer som forenkler EUs mva-system ved internasjonal handel mellom landene.


Mva-kompensasjon for idrettsanlegg – frist 1. mars
Idrettslag og andre sammenslutninger som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler, kan søke om kompensasjon for merverdiavgift på kostnader til oppføring av idrettsanlegg.


Tingenes internett – når alt er koblet til alt
Når alt kan kobles til internett og kommunisere via nettet, får vi et hav av muligheter både i hjemmet og rundt om i samfunnet.


Kvalitetskontroll for 2019 og bærekraftige regnskapsregler
Det er et stort samfunnsansvar knyttet til vår profesjon, og nødvendig at regelverket vi følger og hva vi må rapportere legger til rette for bærekraftig virksomhet.


Bærekraftstandarden TCFD – hva betyr den for regnskapsføreren
Etterspørselen etter virksomhetenes klimainformasjon er økende, og det er naturlig at regnskapsførere behandler tallmaterialet i rapporteringen.


Betalingsgodkjenning i nettbank – ny frist fra DNB
Etter nytt møte med DNB kan vi melde om at fristen for å flytte eksisterende kunder over på godkjenning direkte i nettbank er forlenget til 1. juli. Innen den tid skal det også ha kommet på plass en felles løsning med én gangs godkjenning av betalingen.


Forenklingsarbeidet fortsetter etter endringene i Næringsdepartementet
Etter endringer i den politiske ledelsen holder tidligere mål fortsatt stand. Det samme gjør den positive veksten i regnskapsbransjen.


Hvitvasking - stabilt antall rapporteringer til Økokrim
Regnskapsførere sendte i 2019 inn 58 MT-meldinger, mens revisorene sendte inn 45.


God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner er oppdatert
Standarden er endret som følge av endringer i likestillings- og diskrimineringsloven, som påvirker årsberetninger som utarbeides etter 1. januar 2020.