Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no    
Vistnes-Regnskap
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     

Nyheter

Hold deg oppdatert på aktuelle saker innen økonomi og regnskap
Kontakt oss
Tjenester

Nyheter fra Regnskap Norge

Signeringsrettigheter i ny registreringsløsning for mva
Regnskapsfører vil kunne bistå kunden med mva-registrering. Dette har Regnskap Norge jobbet for.


Hva får du igjen som medlem i Regnskap Norge?
Om medlemskapet og betydningen av at du er en del av et fellesskap.


Ny revisorlov snart klar
Den nye loven vil gi regnskapsførere med enkeltpersonforetak revisjonsplikt.


Detaljer på plass for den nye støtteordningen for reiselivsnæringen
Foretaket må kunne vise til et omsetningsfall på minst 40 prosent. Autorisert regnskapsfører eller revisor må bekrefte søknaden.


Forslag om at digitale og fysiske møter likestilles i boliglovgivningen
Midlertidig lov oppheves 1. november 2020


Har du brukt kalkulatoren på kompensasjonsordning.no?
Vær oppmerksom på at den ikke tar høyde for alle faktorer som påvirker tilskuddet.


Medlemsgruppe på Facebook
Å være tettere på gjør at vi som forening raskere fanger opp hva som er viktig for deg.


Næringslivets adgang til å bruke digitale møter forlenges til 1. juni 2021
Myndighetene forlenger virketiden for midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen.


Permitterte arbeidstakere kan opprettholde medlemskap i pensjonsordning
Midlertidige regler om medlemskap for permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger forlenges frem til og med 30. juni 2021.


Passord – til glede og besvær
Hvor vanskelig er det å lage gode passord som sikrer digitale ressurser på en effektiv måte?


Lav mva-sats på 6 prosent videreføres ut 2020
Stortinget vedtok fredag 9. oktober 2020 å utvide ordningen med halvering av lav mva-sats fra 12 % til 6 % ut året.


Regnskap Norge kommenterer statsbudsjettet 2021
Opptak av Regnskap Norges webinar der fagpersoner kommenterer regjeringens statbudsjett for 2021. Webinaret ble sendt 08.10.2020.


Regnskap Norges gjennomslag i statsbudsjettet
Det er gledelig å se at det næringspolitiske arbeidet gir avkastning. At regjeringen tar opp igjen saken om naturalytelser er et bevis på det.


Statsbudsjettet 2021 - Vaksiner blir skattefrie
Regjeringen foreslår at influensavaksine og eventuelle pandemivaksiner dekket av arbeidsgiver, skal være skattefrie fra 2021.


Statsbudsjettet 2021 - Utleggstrekk i a-meldingen
I statsbudsjettet fremmes det forslag om at utleggstrekk utstedt av skatteoppkrever skal innrapporteres gjennom a–meldingen.