Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no    
Vistnes-Regnskap
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     

Nyheter

Hold deg oppdatert på aktuelle saker innen økonomi og regnskap
Kontakt oss
Tjenester

Nyheter fra Regnskap Norge

Endringer i NRS 16 Årsberetning
Som følge av endringer i likestillings- og diskrimineringsloven er det gjort endringer i NRS 16 Årsberetning.

Ny strategi for en enklere hverdag for småbedrifter
I slutten av august la regjeringen frem sin strategi for små og mellomstore bedrifter.

Hvor er forenklingene i statsbudsjettet?
Under direktesendt webinar kommenterte vi skatte- og avgiftsforslagene i statsbudsjettet. Dessverre var det manko på forenklinger for næringslivet.

Statsbudsjettet 2020 - endringer i Skattefunn-regelen
Regjeringen foreslår flere endringer i Skattefunn-reglene. De foreslåtte endringene vil få virkning fra inntektsåret 2020.

Statsbudsjettet 2020 - 350-kroners grensen for avgiftsfri netthandel fjernes
Samtidig foreslås et generelt toll- og særavgiftsfritak for forsendelser opp til kr 3000, men med viktige unntak.

Dispensasjonsadgang SAF-T
Skatteetaten varsler restriktiv dispensasjonsadgang fra kravet om å gjengi elektroniske opplysninger i SAF-T-formatet.

Opptak av webinar om statsbudsjettet
Fikk du ikke sett webinaret om statsbudsjettet live? Nå kan du se opptaket.

Skatte- og avgiftsopplegget 2020 – forslag til statsbudsjett
Fjerning av 350-kronersgrensen for avgiftsfri vareimport og endringer i formuesverdsettelse av aksjer ved kapitalendringer er de største nyhetene for næringslivet.

– Dagens MVA-system må oppdateres
Skattedirektør Hans Christian Holte har loset Skatteetaten gjennom endringer og sammenslåinger i seks år. Her forteller han litt om prioriteringene for sin neste seksårsperiode.

– Naturalytelser til ansatte er årets store tema
De nye reglene rundt naturalytelser til ansatte er en snakkis i økonomi- og regnskapsavdelinger overalt. Advokat Harald Breivik holder kurs i reglene over hele landet, men han hadde helst sett at det ikke var nødvendig i det hele tatt.

Når regnskapsfører er kundens vekst-hjelper
Regnskapsfører har mye å tilføre bedrifter i vekst, inkludert å få på plass likviditet til å realisere målene. Vi har snakket med en regnskapsfører som spiller en nøkkelrolle for en ny, innovativ og grønn bedrift i Stavanger.

Bør bærekraftsrapportering bli obligatorisk?
Den sirkulære regnskapsklyngen jobber allerede med å definere hvilke måleparametere virksomheter bør styre etter og rapportere på.

Webinar om statsbudsjettet
Tirsdag 8. oktober oppsummerer og kommenterer vi hovedtrekkene i statsbudsjettet 2020.

43 prosent har mottatt faktura for varer som ikke er bestilt
Årets Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelse fra privat og offentlig sektor foreligger.

Bærekraftsrapportering – også for de små?
Bærekraftsrapportering bør standardiseres og tilrettelegges alle foretak, uavhengig av størrelse.