Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no    
Vistnes-Regnskap
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     

Nyheter

Hold deg oppdatert på aktuelle saker innen økonomi og regnskap
Kontakt oss
Tjenester

Nyheter fra Regnskap Norge

Tredje krisepakke - enighet på Stortinget
Den nye kompensasjonsordningen til næringslivet skal gjelde fra mars og i hvert fall ut mai. Både mva-sats og avskrivningssatser endres.


Merverdiavgift – kan de næringsdrivende vente med levering av mva-meldinger?
Tvangsmulkt frafalles midlertidig for alle næringsdrivende som leverer mva-meldinger, men det ser ut til å bare være dem med alminnelig oppgavetermin som får utsatt betalingsforfall.


Ingen tvil om hvilket regnskapssystem medlemmene er mest fornøyd med
Poweroffice GO rangeres på topp i teknologiundersøkelsen 2020.


Unntak fra kravet til fysiske møter er trådt i kraft
Fra lørdag 28. mars er det tillatt med elektronisk avholdelse av styremøter, generalforsamlinger og årsmøter i aksjeselskaper, samvirkeforetak mv.


Innspill fra Regnskap Norge har blitt hørt
Krisepakken fra myndighetene i dag inneholder akkurat det vi har etterspurt. Samtidig etterlyser vi støtte for bortfall av inntekter.


Tredje krisepakke – flere endringer på skatte- og avgiftsområdet
Betalingsfristen for andre termin forskuddsskatt endres for personlige skattytere. I tillegg foreslår Regjeringen at lav mva-sats reduseres til 7 prosent og at redusert arbeidsgiveravgift utsettes til tredje termin.


Nødhjelp til bedriftene inkluderer dekning av utgifter til regnskapsføring
I ny krisepakke vil Staten dekke faste kostnader for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen.


Kan det få uønskede mva-konsekvenser om man jobber for en kunde med dårlig likviditet?
Med dagens regelverk risikerer regnskapsførere som ikke får betalt av kunden å måtte betale utgående merverdiavgift av egen lomme.


Kriselån til SMB-markedet
Hvem kan få slike lån, hva er betingelsene og hvor mye kan lånes?


Flere permitteringer blant våre medlemmer i annen virksomhet
Bedrifter med interne regnskapsavdelinger er hardere rammet av koronakrisen enn regnskapsbransjen.


Hvordan skal arbeidsgiver behandle naturalytelser under permittering?
Ansatte som beholder firmabil, mobiltelefon og andre naturalytelser under permittering, skal i utgangspunktet skattlegges for dette på vanlig måte. Arbeidsgiver må sende særskilt melding til skattekontoret.


Koronakrisen gir ikke alene grunnlag for forkortet varslingsfrist ved permitteringer
Hovedregelen er at permittering skal varsles med 14 dagers frist.


Videomøte – hva bør du tenke på?
Mange jobber hjemmefra som følge av korona-utbruddet. Dette har gitt videomøte som møteform en rakettstart.


Mva-oppgaver og skattemelding for næringsdrivende – tvangsmulkt vil ikke bli ilagt
Skatteetaten vil ikke sanksjonere forsinkelser frem mot sommeren, som følge av Korona-situasjonen.


Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt
Skattedirektoratet med oversikt over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.