Nyheter

Hold deg oppdatert på aktuelle saker innen økonomi og regnskap
Kontakt oss
Tjenester
Frister i foretaksregister (se artikkel fra brønnøysund)

Frister for registrering i Foretaksregisteret før årsskiftet

Elektroniske meldinger Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 11. oktober. Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger innsendt elektronisk til Foretaksregisteret etter 6. desember kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.

Nyheter fra Regnskap Norge

Forlengelse av permitteringsordningen og midlertidige dagpengerregler
Enkelte særregler om permittering og dagpenger forlenges frem til 1. november i år.


Enda viktigere å innrapportere pensjon riktig!
Informasjon og råd til arbeidsgivere om pliktig innrapportering av tjenestepensjon etter endringen i januar i år.


1 100 deltok på Norges viktigste regnskapskonferanse
Rekordmange deltakere samlet seg onsdag på Overskudd 2021 for faglig påfyll, inspirasjon og kompetanseheving.


Bransjeprisen Årets Overskudd 2021 til Yassin Azari
Yassin Azari, COO og partner i ECIT Hønefoss, mottok prisen under regnskapskonferansen Overskudd.


Kompensasjonsordning 3 - kalkulator for beregning av tilskudd og tapt varelager
Kalkulatoren er nå oppdatert med tilskuddsperioden juli og august 2021. Excel-dokumentet inneholder også oppsett for dokumentasjon av eierstruktur, spesifikasjon av tapt varelager, beregning av driftsresultat og kontrollhandlinger. I denne artikkelen finner du i tillegg avtalemaler.


Årets Overskudd 2021: Her er finalistene!
Kundeorientering, teknologiforståelse og gode ideer som gjennomføres er stikkord som kjennetegner årets finalister.


Regnskap Norge-podden: Formuesskatt svekker små og mellomstore bedrifter
For at små og mellomstore bedrifter skal fortsette å eksistere, så må det gjøres noe med formuesskatten på arbeidende kapital, sier ukens gjest Julie Brodtkorb.


Kompensasjonsordning 1 - regnskapsfører får ikke automatisk tilgang til purringer
For foretak som mangler bekreftelse, er det kun foretakene selv som mottar purringen i Altinn.


Lang saksbehandlingstid hos Brønnøysundregistrene
Årsaken skyldes økt pågang og manglende kapasitet hos Brønnøysundregistrene.


Utvalg skal vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet
Utvalget skal foreslå en ny finanstilsynslov som reflekterer utviklingen både på regelverksområdet og tilsynsområdet, og som gir gode rammer for Finanstilsynets virksomhet.


Frister for registrering i Foretaksregisteret i 2021
11. oktober og 6. desember er de sentrale datoene i år.


MVA-meldingen blir ny fra 2022
Fra 2024 foreslås det i tillegg å utvide rapporteringsplikten til et omfang vi aldri har sett maken til. 800 millioner transaksjoner skal rapporteres til Skatteetaten.


Kompensasjonsordning 1 – fare for innkreving av støtte
(Oppdatert 09.09.21) Foretak som ennå ikke har fått bekreftet søknad om kompensasjon fra enten regnskapsfører eller revisor, vil motta purring i Altinn i uke 37.


Søk om lønnsstøtte fra 1. september
Arbeidsgivere kan søke om støtte for perioden 15. mars til 30. juni 2021.


Regnskap Norge-podden: Regnskapsforetak får store hvitvaskingsbøter
Flere regnskapsførerforetak kan få bøter fra Finanstilsynet for manglende oppfølging av hvitvaskingsloven. Ukens gjest synes loven er for komplisert.