Nyheter

Hold deg oppdatert på aktuelle saker innen økonomi og regnskap
Kontakt oss
Kontakt
Tjenester
Tjenester
Frister i foretaksregister (se artikkel fra brønnøysund)

Frister for registrering i Foretaksregisteret før årsskiftet

Elektroniske meldinger Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 11. oktober. Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger innsendt elektronisk til Foretaksregisteret etter 6. desember kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.
Frister for registrering i Foretaksregisteret før årsskiftet

Nyheter fra Regnskap Norge

Hvorfor blir NACE-koden plutselig viktig?
Fremover kan NACE-koden påvirke hvilke betingelser virksomheten får i banken, og om virksomheten i det hele tatt kan få kreditt.


Regnskap Norge-podden: Hvorfor digger Accountor regnskap?
På grunn av den rivende utviklingen som innbefatter digitalisering og den grønne reisen.


Fjerner momsfritak på elbiler og innfører tilskuddsordning
Regjeringen ønsker å fjerne momsfritaket for elbiler fra og med 2023, men samtidig innføre en tilskuddsordning.


Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2022
Økt formueskattesats for upersonlige skattytere og omlegging av støtten til kjøp av elbiler er blant forslagene i revidert nasjonalbudsjett.


Snart kan det bli uaktuelt å ha enkelte formuesobjekter i virksomheten
Forslag til nye regler for skattlegging av privat konsum i selskap vil gjøre det uaktuelt å ha bolig og fritidseiendommer, båter, fly og helikopter i virksomheten.


Tidlig ferieplanlegging lønner seg
Å fastsette ferietidspunkt i god tid gir forutsigbarhet både for arbeidsgiver, som ofte må tenke på bemanning i ferieperioden, og for arbeidstaker, som skal planlegge ferien sin.


Ferie og feriepenger
Det nærmer seg ferietid. Er det egentlig opp til arbeidstaker å bestemme når ferie skal avvikles, eller har arbeidsgiver et ord med i laget?


Digitalt medlemsmøte 7. juni
Gi dine innspill til Regnskap Norges strategiarbeid.


Ingen fristutsettelse for årsregnskap og skattemelding
Finansdepartementet har avslått vår anmodning.


Tematilsyn om kompensasjonsbekreftelser viser god kvalitet
Finanstilsynet har hatt tilsyn med hvordan regnskaps- og revisjonsbransjen har utført sine oppdrag med å bekrefte kompensasjonssøknader. Oppgaven er bestått.


Regnskap Norge-podden: Skatteekspert forklarer Carews tiltale om skatteunndragelse og Dæhlies skatteflukt
Hvorfor er Carew tiltalt for skatteunndragelse og hvorfor pakker Dæhlie langrennsskiene og drar? Hør Regnskap Norges egen skatteekspert ta for seg det siste årets mest omtalte skattesaker.


Ny advokatlov: Slutt for rettsrådmonopolet
Stortinget vedtok loven 28. april. Her er de viktigste punktene for regnskapsbransjen.


Årsmelding 2021
Se Regnskap Norges årsberetning for 2021.


Krever momsfri reparasjon
Regnskap Norge og syv andre organisasjoner ber regjeringen om å innføre merverdiavgift med nullsats for reparasjoner.


Slik skal el-bil med yrkeskjøring over 40 000 km verdsettes
El-bil med yrkeskjøring over 40 000 km skal verdsettes til 75 % av listepris som ny.