Nyheter

Hold deg oppdatert på aktuelle saker innen økonomi og regnskap
Kontakt oss
Tjenester
Frister i foretaksregister (se artikkel fra brønnøysund)

Frister for registrering i Foretaksregisteret før årsskiftet

Elektroniske meldinger Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 11. oktober. Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger innsendt elektronisk til Foretaksregisteret etter 6. desember kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.

Nyheter fra Regnskap Norge

Har du kontroll på reglene for overføring av feriedager?
Her er en oversikt over reglene som gjelder ved overføring av feriedager.


Forbered deg til årsoppgjøret 2021
God planlegging er nøkkelen. Systematisk arbeid med en årsoppgjørsplan gjør det mulig å fange opp typiske tidstyver og utfordringer i forbindelse med et årsoppgjør.


Bedriftenes sjekkliste til årsoppgjøret
Regnskap Norges sjekkliste gjør årsoppgjøret enklere – for bedrifter og regnskapsførerne.


Budsjettforlik om statsbudsjettet 2022 : Ytterligere skatteøkninger
Budsjettforliket med SV inneholder ytterligere skjerpelser i formuesskatten og trinnskatten.


Regnskap Norge-podden: – Bort med regler som ikke kan etterleves
Det sier ukens gjest, Nils Fossum. Han er opptatt av forenklinger, særlig for de små virksomhetene.


Takseringsregler for 2021
Skattedirektoratets takseringsregler for inntektsåret 2021 er publisert.


Enklere liv med Microsoft To-Do
Har du mye du skal huske? Dette lille programmet kan gjøre livet enklere for deg.


Regelrådet viktig for næringslivet: Bidrar til forenkling
En ny evalueringsrapport viser at Regelrådet bidrar til bedre kvalitet på utredninger for regelverksendringer og lovforslag.


Utbytte før årsskiftet?
Økt utbytteskatt for personlige aksjonærer fra 2022 innebærer at utbytte bør vurderes vedtatt før årsskiftet.


Import av varer – hva med fradragsrett for mva?
Fradragsrett for inngående mva ved kjøp av varer fra utlandet må vurderes på samme måte som for kjøp i Norge. Et sentralt vilkår for fradragsrett er at varen er anskaffet til bruk i avgiftspliktig virksomhet.


Ny MVA-melding 2022
Ny MVA-melding trer i kraft fra 01.01.2022 og skal baseres på SAF-T MVA-koder.


Kompensasjonsordning 3 - kalkulator for beregning av tilskudd og tapt varelager
Kalkulatoren er nå oppdatert med tilskuddsperioden september og oktober 2021. Excel-dokumentet inneholder også oppsett for dokumentasjon av eierstruktur, spesifikasjon av tapt varelager, beregning av driftsresultat og kontrollhandlinger. I denne artikkelen finner du i tillegg avtalemaler.


Julebord – hvilke skatteregler gjelder?
Julebordsesongen er i full gang. Husker du reglene?


Gaver i arbeidsforhold – hva gir skattefritak?
Nå som vi nærmer oss slutten av året er det igjen tid for å tenke på riktig håndtering av gaver. Når arbeidsgivere gir julegaver til sine ansatte, er det viktig å vite om reglene for skattefritak.


Slik fungerer halvt skattetrekk
Halv skatt betyr at lønnen er trekkfri, ikke skattefri.