Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no    
Vistnes-Regnskap
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     

Nyheter

Hold deg oppdatert på aktuelle saker innen økonomi og regnskap
Kontakt oss
Tjenester

Nyheter fra Regnskap Norge

Hvitvaskingsloven – opplæring av medarbeidere
Regnskap Norge lanserer både spill-app og nettkurs som kan brukes for å oppfylle opplæringskravet i hvitvaskingsloven.


Takseringsregler for 2020
Lovdata har publisert Skattedirektoratets takseringsregler for inntektsåret 2020.


DNB og Sparebank 1-alliansen kjøper opp 2/3 av Uni Micro
Sterke bindinger mellom aktørene i bransjen kan være til hinder for en effektiv konkurranse og partenes uavhengighet.


Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt på skatteområdet
Tvangsmulkt gjeninnføres fra november.


Kompensasjonsordning 2 – start forberedelsene før jul
Næringsministeren oppfordrer bedrifter som ikke har regnskapsfører eller revisor til å skaffe seg det.


Regnskap Norge-podden: Om å bygge opp en virksomhet, kommunikasjon og omdømme
Møt Ole Christian Apeland, en av Norges mest erfarne kommunikasjonsrådgivere.


Ny revisorlov trer i kraft 1. januar 2021
Lovens tittel er Lov om revisjon og revisorer (revisorloven).


Kompensasjonsordning 1 – erfaringer fra saksbehandlingen
Skatteetaten har sendt større foretak oversikt over hyppig forekommende feil, og oppfordrer mottakerne til å gjennomgå egne søknader for eventuelt å korrigere disse.


Digitale julebord for ansatte er skattefritt
Julebord er ett av flere skatterelaterte temaer som tas opp av Skattedirektoratet i egen uttalelse om arbeidstakere på hjemmekontor.


Ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall - OPPDATERT
Artikkelen er oppdatert med endringer fra forliket på Stortinget.


Snart reduseres oppbevaringstiden for tolldokumentasjon
Tolldirektoratet har hørt på Regnskap Norge og går inn for å redusere oppbevaringstiden for tolldokumentasjon fra ti til fem år.


Ytterligere utsettelse med nedbetaling av forfalte skatte- og avgiftskrav
Forliket på Stortinget har resultert i at nedbetaling skal starte 1. april 2021 og fordeles over seks måneder.


Enighet på Stortinget om nye korona-tiltak
Blant tiltakene er justeringer i den nye kompensasjonsordningen og videreføring av lav momssats på 6 prosent første halvår 2021.


Koronakrisen gir ikke alene grunnlag for forkortet varslingsfrist ved permitteringer
Hovedregelen er at permittering skal varsles med 14 dagers frist.


Unntak for krav til kassasystem ved lavt kontantsalg
Bokføringspliktige som har kontantsalg under 50 000 kroner fra fast forretningssted i løpet av et regnskapsår, trenger ikke å benytte produkterklært kassasystem for å registrere og dokumentere kontantsalg.