Nyheter

Hold deg oppdatert på aktuelle saker innen økonomi og regnskap
Kontakt oss
Kontakt
Tjenester
Tjenester
Frister i foretaksregister (se artikkel fra brønnøysund)

Frister for registrering i Foretaksregisteret før årsskiftet

Elektroniske meldinger Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 11. oktober. Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger innsendt elektronisk til Foretaksregisteret etter 6. desember kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.
Frister for registrering i Foretaksregisteret før årsskiftet

Nyheter fra Regnskap Norge

Ytterligere utsatt frist for innlevering av skattemeldingen
Skatteetaten utsetter iverksetting av tvangsmulkt ved sen innlevering av skattemeldingen. Dette gjelder for alle som har søkt utsatt frist til 30. juni.


Utvidede krav fra 1. juli til arbeidsavtalen
Hvordan innholdet i arbeidsavtalene inkludert eventuelle vedlegg formuleres, vil være av avgjørende betydning for både arbeidsgiver og arbeidstaker.


Lovregler om bærekrafts-rapportering er vedtatt
Stortinget har vedtatt endringer i regnskapsloven og flere andre lover i samsvar med EUs bærekraftsdirektiv CSRD.


Stortinget har vedtatt forenklinger for små foretak
Økte terskelverdier for små foretak skal være balansesum på 84 millioner kroner og salgsinntekter på 168 millioner kroner.


Skatt ved salg av overskuddsstrøm
Foreslår særregler med bunnfradrag på 10 000 kroner.


Ferievikarer – hva må du huske på?
Få oversikt over viktige regler rundt bruken av ferievikarer.


Ingebjørg Harto gjenvalgt som styreleder i Regnskap Norge
I dag ble Ingebjørg Harto (NHO) gjenvalgt som styreleder under generalforsamlingen. Styret har også fått ny nestleder og ett nytt styremedlem.


Anti-hvitvasking - rapportering av mistenkelige forhold
Økokrim har laget en veiledning om regnskapsføreres rapportering av mistenkelige forhold.


Hvordan henger lønn, HR og regnskap sammen?
Stadig flere regnskapsforetak tilbyr lønns- og HR-tjenester til kundene. Men hvordan henger egentlig lønn og HR sammen med regnskap? Få svar i fersk podcast-episode.


Regnskap Norge støtter forslag om å avvikle skattetrekkskonto
Direkte innbetaling av forskuddstrekk er en forenkling i lønnsprosess og avstemming.


Foreldrepenger: Nå blir utbetalingen ved 80 og 100 % dekning lik
Fra og med 1. juli 2024 forlenges permisjonsordninga for de som velger 80 prosent foreldrepenger.


Høringssvar om utflyttingsskatten
Regnskap Norge støtter ikke at utflyttingsskatten må betales innen 12 år, og mener forslaget kan være EØS-stridig.


Årets Overskudd: Booster karrieren, gir anerkjennelse og stolthet
Møt Bente Sjøbakk! Hun er den aller første vinneren av regnskapsbransjens egen bransjepris: Årets Overskudd.


Folketrygdens grunnbeløp G økes til kr. 124 028 kroner
Endringen får virkning fra 1. mai 2024. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2024 blir dermed kr 122 225


Hvordan bekrefte kontant innbetalt aksjeinnskudd?
Flere lurer på når regnskapsfører kan bekrefte et aksjeinnskudd, hvilke kontrollhandlinger regnskapsfører må gjøre og hvordan bekreftelsen skal utformes og sendes inn. Få svar her!