Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no    
Vistnes-Regnskap
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     

Nyheter

Hold deg oppdatert på aktuelle saker innen økonomi og regnskap
Kontakt oss
Tjenester

Nyheter fra Regnskap Norge

Oppdatering KS Komplett - hvitvaskingsrutine for EPF, opplæringsplan og avstemmingsskjema AGA
I KS Komplett finner du nå en hvitvaskingsrutine tilpasset regnskapsforetak organisert som enkeltpersonforetak. I tillegg kommer opplæringsplan på hvitvaskingsområdet og avstemmingsskjema tilpasset lavere arbeidsgiversavgift for tredje termin.


Skattefri dekning av utgifter til arbeidstakere med avbrutt utenlandsopphold
Skattedirektoratet har konkludert med at arbeidsgivers dekning av kostnader til ytelser som bolig, transport, skole, barnehage mv. under midlertidig opphold i Norge på grunn av koronasituasjonen er skattefri.


Permitteringer, ferieavvikling og nedbemanning i Regnskap Norge-podden
Denne ukens episode av Regnskap Norge-podden handler om permitteringer, ferieavvikling og nedbemanninger som følge av koronautbruddet.


Forenklingskonferansen 2020
Hvordan gjøre det enklere å etablere og drive virksomhet uten å ofre nødvendig kontroll? Vi tar debatten 23. september.


NAV mangler opplysninger om lønnskompensasjon til permitterte
8 000 arbeidsgivere har fortsatt ikke levert nødvendige opplysninger.


Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt
Skattedirektoratet med oversikt over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.


Endring i antall omsorgsdager fra 1. juli 2020
Det doble antall omsorgsdager som tidligere i år ble gitt på grunn av koronasituasjonen falt bort fra 30. juni 2020.


Kalkulator for å beregne tilskudd etter ordinær modell og sesongmodellen
Last ned vår kontantstøttekalkulator gjeldende for hele søknadsperioden


Portalen lonnstilskudd.no er åpnet
I portalen finner arbeidsgivere informasjon om tilskuddsordningen for å ta permitterte tilbake i jobb. Det åpnes for søknader i oktober. 


Nytt styremedlem fra Regnskap Norge i Regnskapsstandardstyret
Hans Christian Ellefsen i Regnskap Norge er valgt inn som nytt styremedlem i Regnskapsstandardstyret (RSS).


Kompensasjon faste kostnader - nye beløpsgrenser innføres
Det innføres blant annet en beløpsgrense for når bekreftelse fra regnskapsfører og revisor skal kreves. I tillegg endres vilkåret om ansatte, slik at flere kan få kompensasjon.


Full overgang til e-faktura kan spare samfunnet for 5,2 milliarder årlig
På initiativ fra Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Oslo Economics laget en oppdatert oversikt over bruken av elektronisk faktura.


Ny betalingsløsning lansert
DNB har lansert løsningen regnskapsgodkjente betalinger som innebærer at regnskapsførere kan godkjenne utbetalinger i sitt ERP-system. Sparebank 1 følger etter over sommeren.


Regelendringer fra 1. juli 2020
Finansdepartementet har laget en oversikt over regelendringer som iverksettes fra 1. juli 2020. I år inneholder oversikten også viktige endringer vedtatt i løpet av våren.


Kompensasjonsordning faste kostnader - ny veiledning for bekreftelse fra regnskapsfører og revisor
Den nye veiledningen gir føringer på hva skal kontrolleres for å avgi bekreftelse av forbedret gjennomsnittlig månedlig ordinært resultat før skattekostnad i januar og februar 2020 i forhold til ORFS.