Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no    
Vistnes-Regnskap
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     

Nyheter

Hold deg oppdatert på aktuelle saker innen økonomi og regnskap
Kontakt oss
Tjenester

Nyheter fra Regnskap Norge

Utviklingen går sin gang
Det er opp til oss hvordan vi vil utnytte mulighetene den gir oss, og hvordan vi håndterer utfordringene.


Hva skjer med arbeidsgiveravgiften i 2020 etter sammenslåing av kommuner?
Fra årsskiftet skal 109 kommuner slå seg sammen til 43 nye kommuner. Flere har forskjellige satser for arbeidsgiveravgiften.


NRS 21 – God regnskapsskikk for foretak med begrenset regnskapsplikt
Den nye standarden utfyller regnskapsloven § 3-2b om utarbeidelse av årsregnskap etter regelen om begrenset regnskapsplikt.


Æresmedlem på besøk hos Kongen
Asbjørn Steen har vært på mottakelse på Slottet etter å ha blitt tildelt Kongens fortjenstmedalje.


Fagkompetansen din er verdifull!
Med kompetansen og innsikten om virksomhetene er du en kjempegod støtte for kundene dine. Bruk fordelen til det fulle.


Personalbilletter - transportsektoren får utsatt skatteplikten nok en gang
Transportnæringen får ytterligere utsettelse for å tilpasse seg de nye reglene for skattlegging av naturalytelser. Fristen forlenges til 1. juli 2020.


Global Reporting Initiative – en kort innføring
Å rapportere godt på bærekraft vil kunne bli et konkurransefortrinn. Om ikke lenge vil det også være et krav. Hvordan skal virksomhetene rapportere?


Mottakere av sykepenger mv slipper å søke NAV om reise til EU/EØS-land
Praksisendringen kommer som konsekvens av ny regelverkfortolkning.


Fradrag for mva på rivningskostnader
Skatteklagenemnda har nylig behandlet to saker om fradrag for kostnader til rivning av bygg. Til tross for at sakene ved første øyekast fremstår som relativt like er resultatet forskjellig.


Lønnsnivå 2019 for autoriserte regnskapsførere
Gjennomsnittlig fastlønn har økt med 3,2 prosent.


Fortsatt behov for forenklinger!
Umulige regler kan indikere at beslutningsgrunnlaget bør bedres. Vi har gitt innspill i media og på Stortinget, mens flere medlemmer har vært på de første samlingene av rådgiver- og lønn&HR-programmene.


Årsregnskap til Regnskapsregisteret - svært god utvikling
Andelen godkjente årsregnskap øker og langt færre ilegges forsinkelsesgebyr.


Høring i energi- og klimakomiteen om statsbudsjettet 2020
En næringsvennlig klimapolitikk og inkludering av næringslivet i utarbeidelsen av nasjonal strategi for sirkulærøkonomi var budskapene Regnskap Norge la frem i energi- og klimakomiteens høring om statsbudsjettet.


Forenklingskonferansen 2019: Mer samhandling og bruk av næringslivet
Digitaliseringsministeren fremmer samhandling på tvers for å komme i mål. Myndighetene må bruke ressursene i næringslivet i større grad før de iverksetter tiltak.


OECD foreslår nye skatteregler for multinasjonale digitale selskaper
OECD la nylig frem sitt forslag til internasjonale regler for selskapsbeskatning tilpasset en ny digital økonomi. Forslaget er en konsolidering av tre ulike forslag fra medlemsland.