Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no    
Vistnes-Regnskap
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     

Nyheter

Hold deg oppdatert på aktuelle saker innen økonomi og regnskap
Kontakt oss
Tjenester

Nyheter fra Regnskap Norge

Oppdatert risikovurderings- rapport fra Finanstilsynet
Finanstilsynet har oppdatert sin vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko hos rapporteringspliktige foretak under tilsyn.

Siste frist for innsendelse av årsregnskap er 31. juli
Det gis ingen utsettelse på fristen og forsinkelsesgebyr beregnes fra 1. august.

Dom mot autorisert regnskapsfører
Autorisert regnskapsfører dømt til 5 måneders ubetinget fengsel for manglende oppfyllelse av bokføringsbestemmelser, medvirkning til skattesvik og drift av regnskapsvirksomhet med grove regelbrudd over tid.

Forslag til opplysningsplikt om skatterådgiveres skatteplanleggingspakker
Et utvalg har utredet og vurdert skatterådgiveres opplysningsplikt om skatteplanleggingspakker. Skatterådgivernes opplysningsplikt og taushetsplikt overfor skattemyndighetene er også vurdert.

Skattefritaket for arbeidsgivers dekning av flybilletter videreføres
Regjeringen går tilbake til den ordningen som gjaldt frem til nyttår 2019, slik at det fortsatt vil være skattefritak for arbeidsgivers dekning av pendleres besøkreiser med fly innenfor EØS området.

Riktig god sommer!
Her er litt av hva som rører seg på oppløpssiden.

Er ny hvitvaskingsrutine på plass?
Eiendomsmeglere har allerede fått saftige bøter

Økokrim advarer - se opp for bedragerier i sommer
Falske fakturaer, e-post-svindel og CEO-bedragerier. Betaler du ut pengene, er de ofte tapt.

Finanstilsynet med egen varslingsportal
Varsler kan om ønskelig gis anonymt.

Kursmenyen 2019 – hva bør du prioritere?
Faglige utfordringer står i kø og digitaliseringen påvirker hverdagen stadig mer og raskere. Hva bør etterutdanningen inneholde i år?

Forslag om endringer i aksjeloven
Nedre beløpsgrense for selskapets avtaler med aksjeeier mv. forhøyes

Ny standard for EHF-faktura skaper hodebry for regnskapsførere og deres kunder
Fra 2020 kan ikke en PDF-faktura legges ved EHF-filen som en såkalt Commercial Invoice.

Forsinkelsesrenten øker til 9,25 prosent fra 1. juli 2019
Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader settes opp til 390 kroner.

Nye minstelønnssatser
Nye minstelønnssatser trådte i kraft 1. juni.

Hovedadministrator – ny rolle i Altinn
Rollen åpner for at daglig leder kan delegere tilgangstyring i Altinn til annen person.