Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no    
Vistnes-Regnskap
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     

Nyheter

Hold deg oppdatert på aktuelle saker innen økonomi og regnskap
Kontakt oss
Tjenester

Nyheter fra Regnskap Norge

Bli med på Forenklingskonferansen 2021
Tema er forenkling gjennom «smart» regulering og digitalisering og effektivisering av kommunenes tjenester overfor næringsliv og innbyggere. Konferansen arrangeres digitalt 30. september.


Hør på podkast i sommer
Trenger du noe å lytte til på late feriedager? Regnskap Norge-podden er aldri langt unna.


Oppfordring: Hvem skal du nominere til Årets Overskudd?
Hva kreves, hvem vi ser etter – og hvorfor har vi denne prisen?


Statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands videreføres
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene har besluttet å videreføre statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands ut året.


Angivelse av rabatter i salgsdokumentet
Når rabatter angis i ett beløp, må det klart fremgå hvilke varelinjer rabatten gjelder.


Gavekort på  kosmetisk behandling solgt før lovendring må tillegges merverdiavgift når det tas i bruk
De avgiftspliktige kan kreve at mottaker av tjenesten betaler merverdiavgiften ved innløsning.


Endringer for permitteringsperioden og koronarelaterte sykepenger og omsorgspenger
Permitteringsperioden tilbakestilles og særregler for sykepenger og omsorgspenger videreføres.


Slutt for rettsrådmonopolet
Proposisjonen til Norges første advokatlov er fremlagt. Her er de viktigste punktene for regnskapsbransjen.


Sommeren er høytid for svindel og feilutbetalinger
Vær oppmerksom når kunden mener det haster å få betalt regningene. Da kan du være i ferd med å bli lurt.


Regnskap Norge-podden: Pass opp for svindel i sommer!
Sommeren er høytid for såkalt direktørsvindel. Ukens gjest forteller deg hva du skal være obs på når svindlerne slår til.


Resultater kvalitetskontrollen 2020
Kontrollresultatene viser fremgang, både for ordinære kontroller og etterkontroller. Kvalitetsutviklingen har fortsatt, også under korona.


Fra skatteetaten i sentrum til skattyters behov i fokus
Her er skattedirektørens innlegg på Regnskap Norges årsmøte 2021 – om etatens planer og hva de er opptatt av.


Mva-registrering for britiske selskaper etter Brexit
Britiske avgiftssubjekter skal fortsatt kunne registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret uten bruk av representant.


Avviklingen av 350-kronersgrensen – overgangsordningen
Deklarasjonsfritaket for varer til en verdi under kr 350 videreføres, mens ansvarsbegrensningen for utenlandske tilbydere avvikles.


Forsterket strafferettslig og administrativ oppfølging av arbeidslivskriminalitet
Stortinget har vedtatt lovendringer for å forhindre og bekjempe arbeidslivskriminalitet.