Nyheter

Hold deg oppdatert på aktuelle saker innen økonomi og regnskap
Kontakt oss
Kontakt
Tjenester
Tjenester
Frister i foretaksregister (se artikkel fra brønnøysund)

Frister for registrering i Foretaksregisteret før årsskiftet

Elektroniske meldinger Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 11. oktober. Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger innsendt elektronisk til Foretaksregisteret etter 6. desember kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.
Frister for registrering i Foretaksregisteret før årsskiftet

Nyheter fra Regnskap Norge

Skatteberegninger for lønn vs utbytte - oppsett og diagram i Excel
For eiere som er ansatt i eget aksjeselskap er det interessant å vite når man «tjener» på å ta ut utbytte i stedet for lønn. Vi har laget et oppsett som viser relevante terskelverdier basert på oppdaterte skattesatser for 2024.


Gjør en forskjell for bransjen!
Brenner du for regnskapsbransjen? Da er kanskje et verv i Regnskap Norge noe for deg.


Hva skjer med RF-1022 i ny skattemelding?
Skjema RF-1022 er erstattet med kontrolloppstilling. Se hvem som skal levere kontrolloppstilling i skattemeldingen og hva den skal inneholde her.


Hva må regnskapsforetaket gjøre for å oppfylle skikkethetskravet?
Få en innføring i hva kravet innebærer og tips til hvordan du kan ivareta kravene.


Bli med på U35-samling i april
Trivsel, tall og teknologi – det er temaet for vårens samling.


Lønn og arbeidstid – hva gjelder ved bevegelige helligdager?
Her får du en oversikt over de viktigste reglene knyttet til såkalte «røde dager».


Alt du må vite om uttaksmerverdiavgift i egenregiprosjekter
Hvilke virksomheter må beregne uttaksmerverdiavgift? Hva utløser uttaksplikt? Og hvordan beregne merverdiavgiftsgrunnlaget? Dette og mer får du svar på her.


Hvordan dokumentere, bokføre og rapportere mva ved innførsel av varer
Næringsdrivende og offentlige virksomheter som kjøper varer fra utlandet må som hovedregel betale merverdiavgift ved innførsel til Norge.


Hvordan lykkes med rekruttering – og slik får du jobben!
Skal du rekruttere regnskapsførere? Eller søker du jobb? Få tips av hodejegeren!


Skattemeldingen 2023 – Slik skal du rapportere internprising
Tidligere rapporteringsskjema RF-1123 er erstattet med temaet «Kontrollerte transaksjoner/disposisjoner og mellomværende». Temaet har flere felt enn det selskapene skal bruke for inntektsåret 2023. Enkelte felter er frivillig å fylle ut.


Utsetter vedtak om EUs åpenhetslov etter uventet u-sving
EUs aktsomhetsdirektiv Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD eller CS3D) skulle endelig vedtas 9. februar 2024, men ble brått utsatt etter tyske og italienske innvendinger.


Skal omtvistede inngående fakturaer bokføres?
Skattedirektoratet har uttalt at kjøper både har rett og plikt til å bokføre en omtvistet inngående faktura med virkning for merverdiavgiften.


Regnskap Norge - kundesjekk


Hvem jobber med anti-hvitvaskingsarbeid i deres regnskapsforetak?
Det er ikke bare hvitvaskingsansvarlig som har ansvar for hvitvaskingsarbeidet. Her får du en oversikt over de ulike rollenes ansvar.


Ny skattemelding: Slik skal du rapportere på «Bruk av bil»
Skatteetaten har i ny skattemelding gått fra vedleggsskjema til næringsspesifikasjon. Dette betyr det for informasjon som tidligere ble rapportert via skjema RF-1125.