Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no    
Vistnes-Regnskap
Tlf: 51 41 60 60   |   post@vistnes.no     

Nyheter

Hold deg oppdatert på aktuelle saker innen økonomi og regnskap
Kontakt oss
Tjenester

Nyheter fra Regnskap Norge

Sammen er vi ustoppelige
De beste ideene, suksesshistoriene, gullet, ja, løsningene oppstår når det kollektive geniet får utfolde seg.


A-melding - ny praksis ved tilbakebetaling av ytelser
Fra 1. januar 2020 endres tidspunktet for når tilbakebetaling av feilutbetalte ytelser skal rapporteres i a-melding.


Hvitvasking - innhente legitimasjon på kjent kunde?
Den nye hvitvaskingsloven innebærer en klar innstramming.


Viktige korreksjoner i hvitvaskingsrundskrivet
Finanstilsynet har gjort fire endringer i rundskrivet.


Varsling i arbeidslivet – nye regler fra 1. januar 2020
Regelverket om kritikkverdige forhold klargjøres bedre og legger mer ansvar på arbeidsgiver.


Negative inntekter på årsbasis i a-meldingen må korrigeres
I de tilfeller inntektene ikke er positive samlet sett for hver inntektskombinasjon, kan det være fare for at skattemeldingen ikke blir korrekt.


En kundeorientert og relevant regnskapsbransje
Vi jobber for smidige løsninger fra myndighetene og høy kompetanse i bransjen, og samarbeider med utdanningsinstitusjonene for å utvikle neste generasjon.


Endringer i aksjeloven fra 1. januar 2020
Kravene til nærstående transaksjoner og selskapsfinansierte aksjeerverv forenkles.


Forsinkelsesrenten er økt til 9,5 prosent fra 1. januar 2020
Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader settes opp til 400 kroner.


Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.2019
Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert NRS(V) Pensjonsforutsetninger.


Godt nytt år!
På denne tiden av året må regnskapsbransjen virkelig levere på høygir. Synliggjør verdien for kundene dine! I tiden fremover vil også vår rolle i omstillingen til et mer bærekraftig næringsliv bli viktig og verdifull.


Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2020
Reiseregulativet er foreløpig ikke endret, men de trekkfrie satsene er endret med virkning fra 1. januar 2020.


Nye hvitvaskingsrundskriv er publisert - 60 foretak får kontroll i januar
Finanstilsynet vil gjennomføre tilsyn hos både regnskapsførere og revisorer allerede på nyåret 2020.


Regelverksendringer på skatte- og avgiftsområdet fra 1. januar 2020
Finansdepartementet har oppsummert endringer innenfor sitt ansvarsområde.


Årsoppgjøret for 2019 - sjekkliste til kundene
Hvordan kan man tilrettelegge for at den mest hektiske tiden skal bli så god som mulig?