Tjenester vi kan tilby

Vi kan tilby regnskap, økonomistyring, lønn,  årsoppgjør og mye mer.
Kontakt oss
Kontakt
Nyheter
Nyheter

Årsoppgjør og selvangivelse

Kvalitetssikring i alle ledd

Det er bedriftens ansvar å levere korrekte ligningsoppgaver og til rett tid. Dette er et av mange områder vi har solid kompetanse på. Vi utarbeider fullt årsregnskap med resultat, balanse, noter, samt årsberetning, styreprotokoll og generalforsamlingsprotokoller.

Dersom dere selv har kompetansen bistår vi til etterkontroll før innsending.
KLE_5071

Kontakt

Vistnes Regnskap AS
Randaberg veien 372
4096 Randaberg

Telefon: 51 41 60 60

post@vistnes.no