Tjenester vi kan tilby

Vi kan tilby regnskap, økonomistyring, lønn,  årsoppgjør og mye mer.
Kontakt oss
Kontakt
Nyheter
Nyheter

Rådgivning


Hos oss er vi alle kompetente rådgivere innen de fleste regnskapsrelaterte områder.

Med vår brede og lange erfaring bistår vi i valg av selskapsform, stiftelse av alle typer selskaper og gir videre støtte i den daglige driften. Vi utarbeider av skjema, avtaler, protokoller og kan hjelpe deg til å ta stilling til alle typer økonomiske og administrative spørsmål.
KLE_5094

Kontakt

Vistnes Regnskap AS
Randaberg veien 372
4096 Randaberg

Telefon: 51 41 60 60

post@vistnes.no