Nyheter

Hold deg oppdatert på aktuelle saker innen økonomi og regnskap
Kontakt oss
Tjenester
Frister i foretaksregister (se artikkel fra brønnøysund)

Frister for registrering i Foretaksregisteret før årsskiftet

Elektroniske meldinger Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 11. oktober. Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger innsendt elektronisk til Foretaksregisteret etter 6. desember kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.

Nyheter fra Regnskap Norge

Ny fagbok: Utsatt skatt-modellen
Regnskap Norges kursleder gjennom mange år, Jan Sørbø, har skrevet bok om midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.


Regjeringen foreslår å forlenge koronatiltak i arbeidslivet ut året
Regjeringen foreslår å forlenge koronaordninger for dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, omsorgspenger og selvstendig næringsdrivende ut 2021.


Høyesterett om transaksjonskostnader – tilbake til start
Høyesterett har avsagt en ny dom om fradragsretten for mva. på transaksjonskostnader. Etter mange hypoteser om hva som gjelder på dette området, synes dommen å bringe oss tilbake til lovens grunnleggende vilkår for fradragsrett.


Regnskap Norge-podden: – Bedrifter som ikke leverer på bærekraft kan forsvinne
Sjefen i Revisorforeningen er sikker i sin sak; bærekraft er et konkurransefortrinn.


Ny standard for bærekraftsrapportering utvider tjenestepekteret til regnskapsbransjen
– Regnskapsførerne fører allerede det finansielle regnskapet for kundene. Hvorfor ikke også føre regnskap over ikke-finansiell informasjon, spør Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.


Hurdalsplattformen – Ap og Sps regjeringserklæring
Ap/Sps nye regjeringsplattform (Hurdalsplattformen) løfter frem forenklinger og rammevilkårene for små og mellomstore bedrifter som en satsning. Samtidig varsles økt skattetrykk på formue og høyere inntekter, mens inntektsskatten skal reduseres for de med inntekter under 750 000 kroner.


Regnskap Norge om regjeringserklæringen: – Viktige løfter om forenkling, men bekymringsfull varsel om nye byrder
I den nye regjeringsplattformen legges det vekt på forenkling for næringslivet, med forpliktelser om å redusere næringslivets kostnader med 11 milliarder kroner innen 2025.


Statsbudsjettet 2022: Momsplikt for akupunktører – unntak for naprapater og osteopater
Det legges opp til alminnelig mva-plikt på akupunktur, samt et kronglete og delvis midlertidig unntak for osteopater og naprapater.


Statsbudsjettet 2022: Endringer på lønn- og HR-området
Midlertidig feriepengeordning, endring i differensiert arbeidsgiveravgift, avvikling av særregler om dagpenger og unntak fra begrensning for arbeidsavklaringspenger.


Kompensasjonsordning 2 og 3 - husk søknadsfristen 15. oktober
Søknadsfristen 15. oktober 2021 gjelder tilskuddsperioder fra september 2020 til og med juni 2021.


Forslag til statsbudsjett 2022: Skatte- og avgiftsopplegget
Redusert skatt på arbeidende kapital samt ny opsjonsskatteordning er noe av det regjeringen foreslår. Her er vår oppsummering.


Regjeringen forvansker forenklingen for næringslivet
I statsbudsjettet for 2022 foreslås bevilgninger til et register som innebærer nye administrative byrder for næringslivet.


Flere koronatiltak er avviklet fra og med 1. oktober 2021
Nå som vi går tilbake mot «normale» tider avsluttes flere koronatiltak.


Regnskap Norge-podden: – En stille krig mellom regnskap-, bank- og softwarebransjen
Intunor-sjefen beskriver en krig mellom tre bransjer. Han mener regnskapsførerne stiller svakt i kampen mot bankene og ERP-systemene.


Stadig behov for forenkling!
Debattantene under Forenklingskonferansen var enige om at god samhandling er viktig for vellykket digitalisering i det offentlige, og at de som berøres må involveres i lovgivningsprosessene.